Header Ads

Biathlon Altyapı Sporcu Seçmeleri DuyurusuBiathlon Altyapı Sporcu Seçmeleri Duyurusu

Biatlon milli takımına alt yapı oluşturmak üzere aşağıdaki yaş gruplarında sporcu alınacaktır. Seçmeler 01-07 Mayıs 2017 tarihlerinde Erzurum da yapılacaktır.

Kayak yapılan illerden olmak üzere her ile 6 sporcu kontenjanı verilmiş olup seçmelere katılacak olan il antrenörleri tercihen 3 Erkek, 3 Kız veya kendi isteklerine göre 6 kontenjanın tamamını Erkek veya Kız olarak veya istedikleri şekilde kontenjanlarını değerlendirebilirler.

Seçmelere katılan sporcular arasından aşağıdaki yaş kesitlerinden 6 Erkek, 6 Kız sporcu olmak üzere aranılan özelliklere sahip 12 sporcu alınacaktır. Biathlon alt yapı seçmelerine gelecek iller verilen kontenjan kadar sporcu ve 1 antrenörle seçmelere katılacaktır.

İller seçmelere katılmadan sporcu sayı ve isimlerinin yazılı olduğu kafile listelerini il temsilcileri ve il müdürlüklerine tastik ettirerek en geç 26 Nisan 2017 tarihine kadar federasyona bildirileceklerdir. Katılımın çok yüksek olması durumunda seçmeler ikiye bölünüp farklı tarihlerde yapılacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda federasyonumuz web sayfasında duyurulacaktır.

Az sayıda katılım olması durumunda seçmelere katılan herkesin alt yapıya alınacağı anlamına gelmeyip kriterlere ve test sonuçlarına göre değerlendirme yapılacaktır. 2001-2002,2003-2004 doğumlularda kayak bilme ve performansı dikkate alınacak olup 2005-2006 doğumlularda kayak bilme şartı aranmayacaktır.

Sporcuların tüm sportif ekipmanları kendileri veya illeri tarafından karşılanacak olup, ulaşım ücreti otobüs olarak hesaplanacaktır. Konaklama federasyonumuz tarafından karşılanacaktır.


SEÇME KRİTERLERİ

· Uygun şartlar olması durumunda fizyolojik testler

· Performans testleri

· İşitme testi sağlık merkezlerinde

· Görme testi sağlık merkezlerinde

· Pskoteknik test sağlık merkezlerinde

· Sözlü mülakat

BIATHLON ALTYAPISINA ALINACAK SPORCU YAŞ KESİTLERİ

· 2001-2002 DOĞUMLULAR 6 ERKEK 6 KIZ TOPLAM 12 SPORCU. (2019 EYOF)

· 2003-2004 DOĞUMLULAR 6 ERKEK 6 KIZ TOPLAM 12 SPORCU. (2021 EYOF)

· 2005-2006 DOĞUMLULAR 6 ERKEK 6 KIZ TOPLAM 12 SPORCU. (2023 EYOF)
Blogger tarafından desteklenmektedir.